We vernamen zopas dat de vader van scholier Bert Van Renterghem dinsdag tijdens een verkeersongeval om het leven kwam.

Alle Eendrachters betuigen langs deze weg hun medeleven met dit plotse overlijden en wensen zijn familie veel sterkte.